a

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auctornisi elit consequat ipsum.

Working Hours

Monday > Friday: 5am > 5pm
Saturday: 9am > 1pm
Sunday: Closed
Latest News

Tel: + 32 (0)2.219.54.20

Arduinkaai /Quai aux Pierres de Taille 37/1 - Brussel

Follow Us

Wetenschappelijke inhoud

Project Respectful Life is in de eerste plaats een onderzoeksproject over paardenwelzijn. De kernbeginselen kunnen als volgt omschreven worden:

Wetenschappelijke methodologie

Het onderzoek zal uitgevoerd worden op wetenschappelijke basis, met objectieve parameters en verifieerbare resultaten. De resultaten, conclusies en aanbevelingen zullen publiekelijk beschikbaar zijn.

Wereldwijd

Het project wordt op globale schaal ondersteund door de deelnemers. De studie beperkt zich niet tot een specifiek onderdeel van de productie of verwerking van paardenvlees. Er zullen globale implicaties zijn. Dit betekent dat het project uitgevoerd zal worden in verschillende landen. Initieel zal de focus van het project liggen op Zuid-Amerika, en in het bijzonder op Argentinië en Uruguay.

Doorheen de keten

Het onderzoeksproject zal verticaal doorheen de keten uitgevoerd worden. Elke stap in de bevoorradingsketen zal onderzocht worden, van transport over slachthuizen, tot importeurs, verdelers, enz. Alle deelnemers hebben hun steun uitgesproken voor het project, en staan toe dat er steekproeven gehouden worden in hun bedrijf.

Soortspecifiek

Het welzijn van paarden is het hoofdonderwerp van het onderzoeksproject. Andere diersoorten zullen mogelijk andere bekommernissen hebben op vlak van dierenwelzijn. De resultaten van het project zullen dus niet overdraagbaar zijn naar andere voor de slacht bestemde dieren.

Gesteund door de indsutrie

De deelnemers spreken hun volledige steun en medewerking uit voor dit project. Alle deelnemers verbinden zich tot een actieve bijdrage aan het verbeteren van dierenwelzijn, en erkennen paardenwelzijn als de kern van hun missie. De deelnemers zullen samen ook bijdragen aan de kosten die verbonden zijn aan het project.

De conclusies en aanbevelingen van het project zullen dus gevormd worden op basis van de globale, soortspecifieke, wetenschappelijke en verticale aanpak van dit onderzoek.